Chính sách cookie

Trang web casino-dafabet.top sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này.

1. Cookie là gì?

Cookie là những tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ đĩa của thiết bị khi bạn truy cập vào một trang web. Những tệp này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn và cung cấp các tính năng và chức năng cá nhân hóa.

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Cookie bắt buộc: Cần thiết để trang web hoạt động chính xác và không thể bị tắt bỏ.
  • Cookie phân tích: Giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Cookie cá nhân hóa: Cho phép trang web ghi nhớ thông tin về bạn, như ngôn ngữ hoặc vị trí, để cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn.

2. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có quyền kiểm soát và từ chối việc sử dụng cookie trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trên trình duyệt của mình. Thông qua các thiết lập của trình duyệt, bạn có thể chặn hoặc xóa cookie đã được lưu trên thiết bị của bạn.

Hướng dẫn chi tiết về cách quản lý cookie trên trình duyệt của bạn có thể được tìm thấy trên trang web nhà sản xuất trình duyệt hoặc trong phần trợ giúp của trình duyệt.

3. Cookie của bên thứ ba

Khi bạn sử dụng trang web casino-dafabet.top, có thể có cookie từ bên thứ ba được cài đặt trên trình duyệt của bạn. Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa và theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác.

  • Google Analytics: Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Thông tin này được sử dụng để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi.
  • Quảng cáo liên kết: Các đối tác quảng cáo liên kết của chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của bạn và cung cấp quảng cáo phù hợp.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie của bên thứ ba trong cài đặt cookie của trình duyệt của mình.