Điều khoản sử dụng

Các nội dung, dịch vụ, hình ảnh, biểu đồ, thiết kế, logo, tên miền, mã nguồn và các thông tin khác trên trang web casino-dafabet.top được bảo về bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. Mọi quyền sở hữu trí tuệ thuộc về casino-dafabet.top hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này sẽ bị xem là vi phạm pháp luật và chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết.

Tất cả các logo và tên miền được sử dụng trên trang web này chỉ là hữu danh và bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép mà không có sự cho phép từ chúng tôi sẽ bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng trang web. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ bạn trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc vì mục đích bảo vệ lợi ích của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông báo, cập nhật hoặc các hoạt động liên quan đến trang web casino-dafabet.top.

  • Tại casino-dafabet.top, chúng tôi sử dụng công nghệ cookie để tăng trải nghiệm người dùng. Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn thông qua trình duyệt web và cho phép nhận dạng trình duyệt và nhớ thông tin đăng nhập của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie, bạn có thể xem chính sách bảo mật và chính sách cookie của casino-dafabet.top.

3. Giới hạn trách nhiệm

Trang web casino-dafabet.top sử dụng các thông tin từ các nguồn mở và các trang web có cùng ý nghĩa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đáng tin cậy của các thông tin được cung cấp. Việc sử dụng thông tin trên trang web này là trách nhiệm duy nhất của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai thông tin đó.

  • Các liên kết tới các trang web bên ngoài casino-dafabet.top được cung cấp nhằm mục đích cung cấp sự tiện ích và tham khảo cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài. Bạn nên đọc kỹ điều khoản và chính sách của các trang web đó trước khi tiếp tục sử dụng.

Trang web casino-dafabet.top có thể chứa các thông tin từ các bên thứ ba và các đối tác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ các bên thứ ba.