Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với casino-dafabet.top! Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư hiện hành. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Chính sách này.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin tiếp xúc. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang web đã xem.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi.
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi liên hệ cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên lạc trên trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân qua việc sử dụng công cụ phân tích và cookie để đánh giá cách bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ và nội dung trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các tin tức, khuyến mãi và thông tin liên quan đến trang web.

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật, bao gồm mật khẩu và mã hóa, để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong Chính sách này.